အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

စကားဝှက်များနှင့်ပတ်သက်၍ သိကောင်းစရာများ

 

ခိုင်မာသောစကားဝှက်များ ထားခြင်း

မတူသောစကားဝှက်များ ထားခြင်း။ Website သို့မဟုတ် App များတွင် အကောင့်များဖွင့်လှစ်ထားသော် အဆိုပါ Website များအတွက် မတူညီသော စကားဝှက်များကို ထားရှိရမည်။

Password Manager များသုံးခြင်း။ ရှုပ်ထွေးသော စကားဝှက်များကို စီမံခန့်ခွဲရန်အတွက် LastPass၊ Dashlane၊ 1Password၊ Bitwarden နှင့် KeePass ကဲ့သို့သော Password Manager ဆော့ဖ်ဝဲလ်များ သုံးစွဲနိုင်သည်။

နှစ်ဆင့်ခံ လုံခြုံရေး (Two-Factor Authentication - 2FA)။ စကားဝှက်အပြင် အခြားသော လုံခြုံမှုအလွှာတစ်ထပ် ထပ်တိုးခြင်းဖြစ်သည်။ စကားဝှက်များအား တစ်စုံတစ်ယောက် ရရှိပါက စကားဝှက်အပြင် SMS၊ Google Authenticator သို့မဟုတ် Biometric စနစ်တစ်ခုခုဖြင့် Login ဝင်ရောက်စေရန် လုံခြုံမှုအဆင့်မြှင့်ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။  

 

စကားဝှက်များ သတ်မှတ်ရာတွင် ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန်များ

စာလုံးအရေအတွက်။ စကားဝှက်သည် ရှည်လေလေ၊ ကောင်းလေ ဖြစ်သည်။ ၁၂ လုံးမှ ၁၆ လုံးကြား ဖြစ်သင့်သည်။

ရှုပ်ထွေးမှု။ စကားဝှက်တွင် စာလုံးအကြီးများ (A-Z)၊ စာလုံးအသေးများ (a-z)၊ ဂဏန်းများ (0-9) နှင့် အထူးအက္ခရာများ (@,%,& စသည်) တို့ပါဝင်သင့်သည်။

အသုံးများစကားလုံးကို ရှောင်ပါ။ ဟက်ကာများသည် ခန့်မှန်းရလွယ်ကူသော စကားလုံးများပါသည့် အဘိဓာန်ကို အသုံးပြု၍ စကားဝှက်ကို ဖော်လေ့ရှိသည်။ (ဥပမာ - password, 123456, admin, P4ssw0rd)

ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ မသုံးရ။ မိမိအမည်၊ ဖုန်းနံပါတ်၊ မွေးနေ့နှင့် မှတ်ပုံတင်နံပါတ်တို့ကို ရှောင်ပါ။

စာလုံးတွဲများသုံးခြင်း။ မိမိနားလည်နိုင်သော စာလုံးတွဲများကို​ ပေးနိုင်ပါသည်။ (ဥပမာ - BlueFrogHopsM00n!)

ကျပန်းဖြစ်ခြင်း။ စကားဝှက်များကို ကျပန်းပေးနိုင်လေလေ၊ ဟက်ကာများက ဖော်ရန် ခက်လေလေ ဖြစ်ပါသည်။ Password Manager ဆော့ဖ်ဝဲလ်များကို သုံး၍ ကျပန်းစကားဝှက်များ ဖန်တီးနိုင်သည်။

စကားဝှက်များကို မကြာခဏပြောင်းလဲခြင်း။ ခိုင်မာသောစကားဝှက်ဖြစ်သော်လည်း စကားဝှက်ကို အချိန်အခါအလိုက် ပြောင်းလဲရန် လိုအပ်သည်။

ကီးဘုတ်လက်ကွက်ပုံစံကိုရှောင်ပါ။ ကီးဘုတ်လက်ကွက်ပုံစံဖြစ်သော “qwerty”၊ “123456”၊ “asdfgh” တို့ကိုရှောင်ပါ။

လျှို့ဝှက်နေရာတွင်သိမ်းပါ။ မည်သူ့ကိုမျှ စကားဝှက်ဝေမျှခြင်း မပြုရ။ စာရွက်တွင်ရေးပါက လုံခြုံသောနေရာတွင်ထားပါ။

 

သုံးစွဲနေသောစကားဝှက်များကို မည်မျှအကြာတွင် ပြောင်းသင့်သနည်း။

စကားဝှက်ကို အကြိမ်မည်မျှပြောင်းလဲရမည်နှင့် ပတ်သက်၍ သမားရိုးကျ အကြံပြုချက်များက ရက် ၃၀၊ ရက် ၆၀ သို့မဟုတ် ရက် ၉၀ တိုင်း စကားဝှက်ကို ပြောင်းရန် အကြံပြုကြသည်။ သို့သော် လမ်းညွှန်ချက်အသစ်များက သတ်မှတ် ထားသောအချိန်ကာလထက် သီးခြားအခြေအနေများ ပေါ်မူတည်၍ စကားဝှက်ပြောင်းရန် အကြံပြုသည်။ ၎င်းအကြံ ပြုချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-

၁။       သင်အသုံးပြုသောဝန်ဆောင်မှု တိုက်ခိုက်ခံရပြီးချိန်တွင် စကားဝှက်ကို ပြောင်းလဲရမည်။

၂။       သင့်အကောင့်နှင့်ပတ်သက်၍ သံသယဖြစ်ဖွယ် အပြုအမူများ တွေ့ရှိလျှင် စကားဝှက်ကို ပြောင်းလဲရမည်။

၃။       အခြားသူများနှင့် အကောင့်ကို မျှဝေမသုံးသောအခါ ၎င်းတို့မသုံးတော့လျှင် စကားဝှက်ကို ပြောင်းလဲရမည်။

၄။       အများပြည်သူအသုံးပြုသော ကွန်ပျူတာများ၌ သုံးစွဲပြီးနောက်တွင် စကားဝှက်ကို ပြောင်းလဲရမည်။

၅။       ငွေကြေးဆိုင်ရာ အကောင့်များကဲ့သို့ အလွန်အရေးကြီးသော အကောင့်များအတွက်မူ မည်သည့်အကြောင်းပြ ချက်မျှ မရှိလျှင်ပင် ၃ လ နှင့် ၆ လ အကြား စကားဝှက်ကို မဖြစ်မနေ ပြောင်းလဲသင့်သည်။

၆။       စကားဝှက်ကို မကြာခဏပြောင်းလဲခြင်းက အားနည်းသောစကားဝှက်များ ပေးမိစေနိုင်သည်။ မကြာခဏ ပြောင်းလဲခြင်းက စကားဝှက်များကို ချရေးရန် အကြောင်းရင်း ဖြစ်စေသည်။

၇။ Password Manger များသုံးစွဲပါက ခိုင်မာသော၊ မတူညီသော စကားဝှက်များကို ဖန်တီးပေးနိုင်သည်။