အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

mmCERT ၏ အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်များ

၁။ Incident Handling and Emergency Response

          မြန်မာနိုင်ငံတဝှမ်း ကြုံတွေ့ရသော ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှု တိုင်ကြားချက်များအပေါ် လက်ခံစစ်ဆေးကာ ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးတိုက်ခိုက်မှုများကို အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းခြင်း၊ တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေး ကျိုးပေါက်မှု အမျိုးအစားသရုပ်ခွဲခြင်း၊ ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုများ၊ ဆိုက်ဘာခြိမ်းခြောက်မှုများအား သတိပေးချက်များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊ ကာကွယ်လျှော့ချနိုင်ရန် နည်းပညာဆိုင်ရာ အကြံပြုပေးမှုများ ပံ့ပိုးပေးခြင်းတို့ကို ၂၄x၇ ဝန်ဆောင်မှုပေးနေသော လုပ်ငန်း ဖြစ်ပါသည်။

၂။ Awareness Raising and Capacity Building

          ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနများ၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများနှင့် တက္ကသိုလ်ကျောင်းများ၌ ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ အသိပညာဗဟုသုတများ တိုးပွားစေရေးအတွက် ဟောပြောပွဲများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးခြင်း၊

          နိုင်ငံတကာတွင် ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသော ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးနှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းများ၊ ပြည်တွင်းတွင် ဖြစ်ပွားနေသော ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေး ခြိမ်းခြောက်မှုများနှင့် ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုများကို Website နှင့် လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာများတွင် ဖော်ပြပေးကာ ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေး အသိပညာတိုးပွားစေခြင်း၊

          ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များနှင့် ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးသတိပေးချက်များ ဖြန့်ဝေခြင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူများနှင့် လူငယ်များ၏ ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ စွမ်းရည်နှင့် အသိပညာများ မြှင့်တင်စေရေးအတွက် Cyber Games များ၊ CTF ပြိုင်ပွဲများ၊ မြန်မာဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးပြိုင်ပွဲများစသည်တို့ကို နှစ်စဉ်ကျင်းပပေးခြင်း၊

          ဌာနရှိ ဝန်ထမ်းများ၏ ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုများကို တုံ့ပြန်ဖြေရှင်းခြင်းနှင့် သတင်းအချက် အလက်မျှဝေခြင်း စွမ်းရည်များ ပိုမိုတိုးတက်လာစေရန် အာရှ-ပစိဖိတ်ဒေသတွင်းနိုင်ငံများ၊ အာဆီယံနိုင်ငံများနှင့် နိုင်ငံတကာဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးပူးတွဲလေ့ကျင့်မှု(Drill)များ၊ Cyber Remote Exercise များတွင် နှစ်စဉ်ပါဝင်လေ့ကျင့်ခြင်း။

၃။ International and Regional Cooperation

          ပြောင်းလဲတိုးတက်လာသော နည်းပညာနှင့်အညီ ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုများနှင့် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေး ကျိုးပေါက်မှုဖြစ်စဉ်များကို မျက်ခြည်မပြတ်စေရန် နိုင်ငံတကာရှိ ဆိုက်ဘာ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ၊ ကွန်ပျူတာအရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးအဖွဲ့ (CERT) အသီးသီးတို့ဖြင့် သတင်းအချက်အလက်များ ဖလှယ်ခြင်း၊ နည်းပညာများ ဖလှယ်ခြင်းနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊

          မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးကျိုးပေါက်မှုဖြစ်စဉ်များ လျော့ကျစေရေးအတွက် ပြည်တွင်းရှိ ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ၊ တရားရေးရာဌာနများနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ သတင်းဖလှယ်ခြင်း၊

          ပြည်ပမှ ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေး တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်များနှင့် ပတ်သက်၍ အရေးယူ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်ရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာ ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများသို့ ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊

          နိုင်ငံအတွင်း ဖြစ်ပေါ်ကြုံတွေ့ရသော ပြည်ပမှ ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်ခံရမှု ဖြစ်စဉ်များနှင့် ၎င်းတို့အပေါ် စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်များနှင့်ပတ်သက်၍ ဌာန၏ သတင်းရေးသားမှုများ၊ စာစောင်များကို နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများအတွင်း ဖြန့်ဝေခြင်း။

၄။ Technical Assistance and Advice

          ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းများနှင့် ပြည်သူများ၏ ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်သင့်သည်များကို အကူအညီတောင်းခံလာပါက လိုအပ်သလို အကြံပေးဆောင်ရွက်ခြင်း၊

          နိုင်ငံအဝှမ်း ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်များနှင့် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေး ကျိုးပေါက်မှု များကို လျော့ကျစေရေးအတွက် ပြည်တွင်းရှိ Telecom/ ISP/ Public/ Financial/ Business စသည့် အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍများတွင် CSIRT များ တည်ထောင်နိုင်ရေးအတွက် ၎င်းတို့နှင့် ဆက်သွယ်ခြင်း၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ သတင်းအချက်အလက်များ မျှဝေခြင်း၊

          ပြည်ပအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခု၏ ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်တွင် ပြည်တွင်းက တိုက်ခိုက်မှုများ ရှိနေသည်ဟု ပြည်ပမှ တိုင်ကြားလာမှုများရှိပါက ပြည်တွင်းရှိ သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်း အသီးသီးဖြင့် ဆက်သွယ်ကာ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ခြင်း။