Skip to main content
x

နည်းပညာတက္ကသိုလ်(စစ်ကိုင်း)၊ အီလက်ထရောနစ်ဌာနမှ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ အမျိုးသားဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဗဟိုဌာနသို့ ရောက်ရှိလေ့လာစဉ်၊ (၁၃-၁၀-၂၀၂၃)