အလွယ်ဆုံး virus ရှိ မရှိစမ်းနည်း

ID
TM0002-08

virus ရှိ ၊ မရှိ စစ်မယ်ဆိုရင်....
တကယ်ထိရောက်တဲ့ နည်းလို့ မဆိုလိုပေမယ့် ခန်မှန်းနိုင်အောင်ပါ ..
Start-->Run --> cmd ရိုက်ထည့်ပါ .. Command prompt ပေါ်လာပါမည် ..
cd\ ရိုက်ထည့်ပါ enter နှိပ်ပါ
C:\>setup လို့ ရိုက်မယ် enter နှိပ်မယ်...
ဒါဆိုရင် please go to the Control Panel to install and configure system components ဆိုပြီး dialog box လေးပေါ်လာရင် virus မရှိပါဘူး....။
မပေါ်ခဲ့ရင် တော့ virus ရှိနေပါပြီ...။