ပြည်တွင်း Website များအား ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုအပေါ် အထူးသတိပေးချက်

ယနေ့ မတ်လ (၁၉)ရက်နေ့တွင် Cyber 71 အမည်ရသော Hacking Group တစ်ခုမှ မြန်မာ Website များကို Defacement ပြုလုပ်ခြင်း၊ DDOS တိုက်ခိုက်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
.
သက်ဆိုင်ရာ Website Owner များအနေဖြင့် မိမိတို့၏ CMS စနစ်များ (Drupal၊ Wordpress နှင့် အခြားသော စနစ်များ)ကို အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း၊ Plugin များကို အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း၊ မလိုအပ်သော Plugin များကို Disable ပြုလုပ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ထားရန် လိုအပ်ပါသည်။ 
.
အလားတူ Adminer (Adminer - Database management in a single PHP file) နှင့် PHPFM (PHP File Manager) အသုံးပြုထားသော Website များအနေဖြင့် ထို 3rd Party Plugin များကို အသုံးမပြုကြပါရန် အထူးသတိပေးအပ်ပါသည်။
.
တိုက်ခိုက်ခံထားရသော Website များအနေဖြင့် မိမိတို့၏ စနစ်များအတွင်းတွင် Backdoor များ ရှိ၊ မရှိနှင့် Attacker မှ ချန်ခဲ့သော အခြားသဲလွန်စ ရှိ၊ မရှိ ရှာဖွေရန်နှင့် ဖျက်ပစ်ရန် သတိပေးအပ်ပါသည်။
.
DDOS တိုက်ခိုက်မှုများအား ကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက် မိမိတို့၏ Firewall များဖြင့် Anti-DDOS Rule များ သတ်မှတ်ခြင်းတို့ကို လုပ်ဆောင်ကြပါရန် သတိပေးအပ်ပါသည်။
.
ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်များ ဖြစ်ပွားပါက infoteam@mmcert.org.mm သို့ အီးမေးလ်ပေးပို့၍ အကူအညီ တောင်းခံနိုင်ပါသည်။

111